Prijímame nové pacientky

Ak ste nechodili ku žiadnemu gynekológovi, prosím príďte do našej ambulancie osobne, kde podpíšete dohodu o poskytovaní zdravotnej starolstivosti a súhlas GDPR. Ak prechádzate od iného gynekológa, je potrebné ešte k daným dokumentom tlačivo Odstúpenie od dohody s predchádzajúcim lekárom.

V našej ambulancii poskytujeme gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť s odborným a citlivým prístupom. Ponúkame objednanie na presný čas. Pri akútnych stavoch je prednostné vyšetrenie samozrejmosťou. Tešíme sa na Vás.