Ultrazvuk

Ultrazvukové vyšetrenie v prvom trimestri gravidity

U každej ženy existuje riziko, že jej plod / dieťa bude mať chromozómovú chybu. Toto riziko závisí od veku matky a ženám vo veku 35 rokov je preto ponúkaná buď amniocentéza alebo odber choriových klkov. Účinnejšia metóda skríningu je založená na kombinácii: veku matky, biochemických parametrov placentárnych produktov (voľnej ß-hCG a PAPP-A) a ultrazvukového vyšetrenia.

V našej ambulancii ponúkame ultrazvukové vyšetrenie plodu od 11.-13+6 týždňa tehotnosti, kedy minimálna dĺžka CRL (crown-rump- lenght) by mala byť 45 mm a maximálna 84 mm / www. fetalmedicine.com , © Fetal Medicine Foundation, 2004 /. Snažíme sa tak bližšie určiť napr. riziko výskytu Downovho syndrómu a iných chromozómových vád plodu na základe certifikátom podloženého merania https://fetalmedicine.org/education/the-11-13-weeks-scan

REALIZUJEME:


1. Meranie nuchálnej translucencie (subkutánne nahromadenie tekutiny  v záhlaví plodu v I.trimestri tehotenstva) a hodnotenie nosovej kostičky plodu.


2. Prietok krvi v ductus venosus (krátka cieva spojujúca umbilikálnu vénu s vena cava inferior), ktorý má charakteristický tvar krivky.


3. Posúdenie prietoku trikuspidálnou chlopňou a vylúčenie možnej regurgitácie

Ultrazvukové vyšetrenie v druhom trimestri a 3D/4D ultrazvuk

V našej ambulancii poskytujeme gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť s odborným a citlivým prístupom. Ponúkame objednanie na presný čas. Pri akútnych stavoch je prednostné vyšetrenie samozrejmosťou. Tešíme sa na Vás.