Online rezervácia

Objednávanie je určené len pre pacientky, ktoré sú u nás na ambulancii evidované a majú podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s Dr. Brešťanskou.

V našej ambulancii poskytujeme gynekologicko-pôrodnícku starostlivosť s odborným a citlivým prístupom. Ponúkame objednanie na presný čas. Pri akútnych stavoch je prednostné vyšetrenie samozrejmosťou. Tešíme sa na Vás.